Социјално предузетништво у Индији

Социјално предузетништво у Индији

Индија је велика, многољудна, земља коју карактеришу оштри контрасти, односно, разлике. У овој држави живи 1,2 милијарде становника (623,7 милиона мушкараца и 586,5 милиона жена). Готово половину становништва чине млађи од 24 године, што значи да Индија располаже...
Потенцијални извори финансијске подршке социјалним предузећима

Потенцијални извори финансијске подршке социјалним предузећима

Анализом развоја социјалног предузетништва у Србији, различити закони дефинишу финансијске могућности и обавезе различитих правних форми које социјална предузећа тренутно могу да узму. Највећи део ових могућности и обавеза је регулисан Законом о привредним друштвима,...
Генерисање пословних идеја техником „Шест шешира“

Генерисање пословних идеја техником „Шест шешира“

Техника “Шест шешира” (техника паралелног размишљања) заснива се на премиси да проблем треба посматрати из више углова. Наиме, већина људи је “заробљена” у свом начину размишљања. Ова групна техника настоји да проблем осветли са различитих...