Принципи социјалног предузетништва

Принципи социјалног предузетништва

Дуго времена, већина предузетника је акумулирала богатство у искључиво приватном сектору. Изградња компаније, запошљавање радника, производња производа и вођење “добро подмазане машине” био је најбољи приступ за успешног предузетника у скорашњој прошлости. Данас,...
12 правила за успешан тимски рад

12 правила за успешан тимски рад

Постоји неколико битних правила која су од значаја за сваког социјалног предузетника који жели да буде добар тимски играч или да развије добар тим. Након што оснују предузеће, социјални предузетници постају свесни да не могу све сами да обаве и да су им потребни други...
Смернице за успешно преговарање у социјалном предузетништву

Смернице за успешно преговарање у социјалном предузетништву

Социјални предузетник мора да сарађује са великим бројем различитих стејкхолдера. У процесу пословног преговарања, социјални предузетник треба да настоји да створи добре и дугорочне пословне односе. Бен Стајн (писац, глумац и водитељ разних квизова) је рекао „Везе су...
Социјално предузетништво у Индији

Социјално предузетништво у Индији

Индија је велика, многољудна, земља коју карактеришу оштри контрасти, односно, разлике. У овој држави живи 1,2 милијарде становника (623,7 милиона мушкараца и 586,5 милиона жена). Готово половину становништва чине млађи од 24 године, што значи да Индија располаже...
Потенцијални извори финансијске подршке социјалним предузећима

Потенцијални извори финансијске подршке социјалним предузећима

Анализом развоја социјалног предузетништва у Србији, различити закони дефинишу финансијске могућности и обавезе различитих правних форми које социјална предузећа тренутно могу да узму. Највећи део ових могућности и обавеза је регулисан Законом о привредним друштвима,...
Генерисање пословних идеја техником „Шест шешира“

Генерисање пословних идеја техником „Шест шешира“

Техника “Шест шешира” (техника паралелног размишљања) заснива се на премиси да проблем треба посматрати из више углова. Наиме, већина људи је “заробљена” у свом начину размишљања. Ова групна техника настоји да проблем осветли са различитих...