Постоји неколико битних правила која су од значаја за сваког социјалног предузетника који жели да буде добар тимски играч или да развије добар тим. Након што оснују предузеће, социјални предузетници постају свесни да не могу све сами да обаве и да су им потребни други људи који ће им у томе помоћи. Зато морају да постану добри тимски играчи и да имају у виду следећа правила:

1. Правило важности

Правило важности говори о важности тима у односу на појединца. Ништа значајно и важно није постигнуто заслугом појединца, већ захваљујући већем броју људи. Тимски рад је увек био неопходан за велике резултате.

2. Правило шире слике

Правило шире слике указује да је крајњи циљ знатно важнији од појединачних улога у његовом постизању. Да би неки тим био успешан, сви чланови тима морају бити свесни да је крајњи циљ важнији од појединачне улоге и славе. Другим речима, сваки члан тима мора подредити своје личне циљеве добробити тима.

3. Правило праве улоге

Добре ствари се догађају тиму кад члан заузме место на којем може највише да пружи и допринесе. Добри резултати се остварују када сви чланови тима обављају улоге које истичу њихове јаке стране, таленат, искуство и вештину. ада је прави члан тима на правом месту, свако има корист.

4. Правило најслабије карике

Правило најслабије карике говори о томе да снага тима зависи од његовог најслабијег члана – карике. Иако често тим мери своје успехе својим најбољим људима, истина је да је снага тима одређена његовом најслабијом кариком. Слабе карике, за разлику од јаких, нису свесне својих слабости и мана и више енергије улажу на чување својих личних позиција него на тимски рад.

5. Правило покретача

Тимови не могу постати бољи сами од себе. Сваком тиму је потребан покретач ако жели да остварује циљеве и буде бољи. Без покретача, чак ни тим са талентованим члановима не може постати успешан тим. Успешни тимови имају играче који једноставно могу учинити да се одређене ствари догоде. Ти „играчи“ имају одређене карактеристике које их разликују од осталих играча у тиму. То су: интуиција, комуникативност, страственост, надареност, креативност, проактивност, одговорност, племенитост, утицај и сл.

6. Правило компаса (визије)

Правило компаса говори о важности визије. Сваком великом достигнућу претходи велика визија. Сваки тим треба да има визију која ће одредити његов смер. Поред тога, тим који има визију је фокусиран, пун енергије и самоуверен јер зна куда и зашто иде.

7. Правило труле јабуке

Правило труле јабуке указује да позитивни ставови не гарантују успех тима, али да лоши ставови гарантују његову пропаст. Ако је предузетнику стало до његовог тима и ако жели да помогне свим члановима у њему, не може и не сме да игнорише лош став (трулу јабуку).

8. Правило „можемо рачунати једни на друге“

Ово правило говори о томе да чланови тима морају изградити такав однос да могу рачунати једни на друге када је потребно. Свим члановима у тиму треба да буде јасно да они не раде једни за друге, него раде заједно.

9. Правило праве цене (жртве)

Сваки члан тима треба да зна колика је цена успеха тима. Да би постали тимски играчи, цена тимског рада огледа се кроз очекивања: жртва (онај ко жели постићи мало – мора жртвовати мало, онај ко жели постићи пуно – пуно мора и жртвовати), временска преданост (тимски рад захтева време и посвећеност), лични развој (тим ће испунити своје могућности само ако сви чланови испуне своје личне могућности), несебичност (ако тим жели да оствари своје могућности, његови играчи морају потребе тима ставити испред својих личних потреба).

10. Правило идентитета

Правило идентитета истиче да заједничка визија и заједничке вредности одређују тим. Ако свако успе да прихвати исте вредности, чланови тима могу бити међусобно повезани. Вредности могу помоћи тиму да постане повезанији и делотворнији. Вредности одређују тим и дају члановима тима јединствени идентитет.

11. Правило доброг лидера

Да би био успешан, тиму је потребно и снажно лидерство. Разлику између два пођеднако надарена тима чини лидерство. Добар лидер мора да зна да разуме чланове тима, повеже их, усмери и мотивише да играју као тим како би остварили свој пун потенцијал.

12. Правило комуникације

Правило комуникације истиче да само добром комуникацијом чланова тима тим може постићи успех.

Аутор: Јелена Лукић